Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av kjøtt av storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systemet

Fra 2013 iverksettes en ordning med kvantumsregulert innførsel av kjøtt fra storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systemet.

Den årlige kvantumsreguleringen av kjøtt av storfe er på 500 000 kilo til en sats på kr 107,11 per kilo.

Vareomfanget under kvotekode KVT T030113A er kjøtt av storfe under varenummer:

0201.3001 og 0202.3001

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet fra 1. januar 2013.

Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved tolldeklarering.

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”
Rubrikk 36: (opprinnelse): ”G”

Rubrikk 44: KVT T030113A

Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er: GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut, vil den tollsats som gjelder for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.