Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av kjøtt av storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systemet

Ordning med kvantumsregulert innførsel av kjøtt fra storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systemet videreføres i 2014.

Den årlige kvantumsreguleringen av kjøtt av storfe er på 500 000 kilo til sats på kr 107,11 per kilo.

Vareomfanget under kvotekode KVT T030114A er kjøtt av storfe under tolltariffnummer:

0201.3001

0202.3001

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet fra 1. januar 2014.

Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved tolldeklarering.

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”
Rubrikk 36: (opprinnelse): ”G”

Rubrikk 44: KVT T030114A

Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er: GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut, vil den tollsats som gjelder for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.