Gå til innhold

[Utgått]Endringer i det norske GSP-systemet

Fra 1. januar 2013 blir det endringer i det norske GSP-systemet. Noen land går helt ut, andre bytter kategori.

Kapp Verde, Kamerun, Mongolia og Nicaragua går fra å være land med MUL-behandling til å være ordinære GSP-land (samt GSP+land).

Bahrain, Barbados, Kuwait, Saudi-Arabia og Trinidad og Tobago går ut av GSP-systemet. Det vil blir oppkrevd ordinær toll ved innførsel fra disse landene.

GSP+

Det er opprettet en ny gruppe: GSP+. Dette er land som får et forbedret tilbud fra 2013 med blant annet tollfrihet på innførsel av tekstilvarer. Disse landene vil i tillegg til å ha GSP+ status også være ordinære GSP-land.

GSP+ omfatter Armenia, Bolivia, El Salvador, Fiji, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Irak, Kamerun, Kapp Verde, Kosovo, Mongolia, Nicaragua, Paraguay, Sri Lanka, Swaziland og Tonga.

GSP-systemet baserer landlisten på OECDs DAC-liste (liste over land som mottar bistand). Denne er endret og har medført ovennevnte endringer.

Du kan lese mer om det norske GSP-systemet i vår veileder.