Gå til innhold

[Utgått]Krav til opprinnelsesbevis Formular A og erstatningssertifikat Formular A under det norske GSP-systemet

Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker å presisere reglene for tollvesenets godkjennelse av GSP-opprinnelsesbevis Formular A og erstatningssertifikat Formular A.
• Dersom det ikke fremkommer en klar knytning mellom faktura og opprinnelsesbevis kan dette medføre at opprinnelsesbeviset blir underkjent.
 
• Uoverensstemmelser vedrørende vekt/stk mellom faktura og opprinnelsesbevis kan medføre at opprinnelsesbeviset blir underkjent.
 
• Opprinnelsesbevis Formular A skal være utfylt i samsvar med anmerkningene påført på baksiden av formularet.
- Varer anført i rubrikk 7 skal beskrives detaljert slik at opplysningene lett kan sammenliknes med vare opplysningene på fakturaen, fraktbrevet osv.  
En varebeskrivelse som f.eks. ”blomster” er ikke en god beskrivelse av varen, og det må anføres om det er roser, nelliker osv. For dårlig varebeskrivelse kan medføre at opprinnelsesbeviset blir underkjent.
 
Posisjonsnummeret fra tolltariffen (4 siffer) bør anføres i rubrikk 7/8, og det anbefales at de 6 første sifrene i varenummeret anføres.

• Dersom mottakerland mangler eller er oppført feil i rubrikk 12 på opprinnelsesbeviset, kan dette medføre at opprinnelsesbeviset blir underkjent.
 

• Opplysninger vedrørende opprinnelseslandet og bestemmelseslandet skal overføres fra det originale sertifikatet og påføres i erstatningssertifikatets rubrikk 12.