Gå til innhold

[Utgått]Norsk Glassgjenvinning AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har i brev av 12. juni 2012 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Norsk Glassgjenvinning AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 90 %. Dette inneber ei avgift på 10 % av ordinær sats.
 
Retursystemet til Norsk Glassgjenvinning AS gjeld for drikkevareemballasje av glas (eingongsemballasje).
 
Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MG 110, 210, 310 og 410 for drikkevareemballasje av glas.