Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har i brev av 12. juni 2012 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Plastretur AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 84 %. Dette inneber ei avgift på 16 % av ordinær sats.
 
Retursystemet til Plastretur AS gjeld for drikkevareemballasje av plast.
 
Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MP 116, 216, 316 og 416 for drikkevareemballasje av plast.