Gå til innhold

[Utgått]Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har i brev av 12. juni 2012 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Norsk Resirk AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 94 % for boksar i aluminium og stål og 95 % for flasker i PET.
Dette inneber ei avgift på høvesvis 6 % av ordinær sats for boksar i aluminium og stål og fullt fritak for avgifta for flasker i PET.
 
Retursystemet til Norsk Resirk AS gjeld for drikkevareemballasje av boksar i aluminium og stål og flasker i PET (plasttype).
 
Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MB 106, 206, 306 og 406 for boksar i aluminium og stål og avgiftskodane MP 105, 205, 305 og 405 for flasker i PET.