Gå til innhold

[Utgått]Endringer i ELSÆR

For å unngå feilregistrering av særavgiftsoppgaver og for å bedre kundenes oversikt over innsendte og forfalte oppgaver innføres endringer i ELSÆR.

”Antall 2”

Fra 20. juni 2012 innføres det en kontroll i ELSÆR på feltet ”Antall 2”.
Tidligere har det vært mulig å innberette feil antall 2 i forhold til avgiftsgruppenes beskrivelse.
 
Kontrollen i ELSÆR sjekker at oppgitt verdi i feltet ”Antall 2” ikke er utenfor de aktuelle avgiftsgruppenes grenser. Hvis antall 2 er utenfor grenseverdiene vil systemet umiddelbart gi tydelig melding om hva som er feil, og hvilken avgiftslinje feilen gjelder.
 
Aktuelle avgiftstyper/avgiftsgrupper kontrollen gjelder for er gjengitt i tabellen nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av kontrollen kan endres i henhold til regelverket
 
Avgift Antall Antall 2 t.o.m. Beskrivelse

BM 100

9

 

Båtmotorer

BV 515

4,8

10

Vin, over 4,7 tom. 10 vol%

BV 516

10,1

15

Vin, over 10 tom. 15 volum%

BV 517

15,1

22

Vin, over 15 tom. 22 volum%

BV 610

0,8

4,7

Brennevin, over 0,7 tom. 4,7 vol%

BV 620

4,8

10

Brennevin, over 4,7 tom. 10 vol%

BV 630

10,1

15

Brennevin, over 10 tom. 15 volum%

BV 640

15,1

22

Brennevin, over 15 tom. 22 volum%

BV 650

22,1

 

Brennevin, over 22 volum%

OL 720

15

22

Øl, 15-22 volum %

OL 730

4,8

14,9

Øl, over 4,7 og under 15 volum%

 
Denne endringen medfører at kunder vil kunne rette slike feil umiddelbart i ELSÆR og ikke må korrigere oppgaven etter tilbakemelding fra saksbehandler. Det innføres også kontroll på at hvis ”Antall” er 0 (null), må også ”Antall 2” være 0 (null).

Nye statuser i ELSÆR

For at ELSÆR- kunder skal få en bedre oversikt over sine innsendte og forfalte særavgiftsoppgaver er det innført 2 nye statuser:
- Fastsatt (forsinket innrapportert)
- Fastsatt (omberegning)