Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen 2013

Det er endringer innen kapittel 3 (fisk) og kapittel 4 (ost). Det er også nye oppdelinger i kapittel 31 for gjødsel (ammoniumnitrat). 

For lettere å vise overføringen av vareomfanget fra gammelt til nytt varenummer har vi lagd en korrelasjonstabell. Den tar utgangspunkt i tolltariffen 2013 og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2012-utgaven. Tabellen viser også videreførte varenummer som har fått økt sitt vareomfang fordi andre varenummer har blitt fjernet. Det er også en kolonne som gir en kort beskrivelse av endringen.

I samsvar med forslag fremsatt i Prop. 1 LS er de nye prosenttollsatsene for visse kjøttvarer og ost innarbeidet. Det sammen gjelder for visse klær og tekstiler. 

Frihandelsavtaler og GSP

Tollsatsene for frihandelsavtalene iverksatt i 2012 mellom EFTA og henholdsvis Peru (PE), Ukraina (UA), Montenegro (ME) og Hong Kong, Kina (HK) er innarbeidet i tolltariffen.

I tillegg er tollsatsene for mellominntektsgruppen av visse utviklingsland innarbeidet, med kode G+. I TVINN bruker du koden TGSP.  

Mer informasjon om GSP-systemet finner du her

Landlistene

Listene er oppdatert både med hensyn til frihandelsavtaler og ny landgruppetilhørighet innenfor GSP-systemet. Opplysningene er kun veiledende.

Grønt vedlegg

Gjeldende definisjon for begrepet "lufttett lukket emballasje" er innarbeidet (definisjon D 25). Det er henvist til denne i høyre kolonne i tolltariffen for de relevante varenumre. I den elektroniske utgaven av tolltariffen er det lenker i kodene til den aktuelle definisjonen.

Publisering og kjøp

Tolltariffen kan kjøpes for 185,- inkl. mva (+ frakt) fra Cappelen Damm

Den kan også kjøpes i vanlig bokhandel.

Endringer i den trykte utgaven av tolltariffen

Følgende endringer bes foretas bakerst i tolltariffen, fra side Lister 4 og utover:

Algerie GSP
Armenia G+
Aserbajdsjan GSP
Bosnia-Hercegovina GSP
Colombia GSP
Den domenikanske republikken GSP
Equador GSP
Thailand GSP

 

Tolltariffens grønne vedlegg

Kode TNS 015 strykes da tollsatsene for GSP og SACU er innarbeidet i tolltariffen.  

Import- og eksportkontroll

Fiskeri- og kystdepartementet informerer at det ikke lenger er krav om lisens ved import av hvalprodukter. Dette gjelder varenummer 02.08.4010, 15.04.3030, 15.04.3099, 16.03.0010 og 16.03.0092.  

Omtalen av lisensplikten for slike produkter på side Innl.-6 kommer derfor ikke til anvendelse.