Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av GSP-ordningen for Myanmar (tidligere Burma)

Fra 27. januar 2012 er Myanmar igjen en del av det norske GSP-systemet. Alle varer som importeres til Norge vil være tollfrie.
 
GSP-preferansetollbehandling kan innrømmes fra denne dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Myanmar, jf. gjeldende opprinnelsesregler.
 
Det gjøres oppmerksom på at Forskriften om særlige tiltak mot Burma (Myanmar) fortsatt er gjeldende.
 
 
Myanmar er å anse som et minst utviklet land (MUL) og vil ved innførsel ikke betale toll for sine opprinnelsesprodukter.  
 

Autorisert myndighet

Autorisert myndighet til å utstede/attestere opprinnelsessertifikat Formular A er tollmyndighetene i Myanmar samt Ministry of Commerce, Directorate of Trade samt Myanma Textile Industries. Dersom andre myndigheter attesterer, vennligst kontakt Toll- og avgiftsdirektoratet.