Gå til innhold

[Utgått]Nye land tilknyttes Transittering- og SAD-konvensjonen fra 1. juli 2012

Kroatia og Tyrkia kommer sannsyligvis til å bli nye avtaleparter til Transitterings- og SAD-konvensjonen 1. juli 2012.
Direktoratet kan opplyse at fra 1. juli 2012 vil Kroatia og Tyrkia sannsynligvis bli nye avtaleparter til Transitterings- og SAD-konvensjonen. 
 
Som følge av utvidelsen vil Transitterings- og SAD konvensjonens bestemmelser, fra 1. juli 2012, kunne anvendes i hele 32 land (27 EU-land, Island, Norge, Sveits (inkl. Liechtenstein), Kroatia og Tyrkia).
 
Norske operatører vil fra denne dato kunne starte opp og motta transitteringer i NCTS (TET) til/fra ethvert tollsted i disse 32 landene.
 
Transportører som tidligere har benyttet TIR-prosedyren til Kroatia og Tyrkia kan fra 1. juli 2012 benytte den Felles transitteringsprosedyre (NCTS).