Gå til innhold

[Utgått]Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) - korrigerte avgiftssatser for enkelte blandingsgasser

Direktoratet er gjort oppmerksom på at noen av avgiftssatsene som fremkommer i rundskriv nr. 7/2012 S, oppdatert 10. januar 2012, er feil. Feilene gjelder enkelte av blandingsgassene. Satsene er korrigert i rundskriv nr. 7/2012 S publisert 17. januar 2012 og er gjeldene fra 1. januar 2012.

Når det gjelder blandingsgasser beregnes avgiften av nettovekten av de enkelte avgiftspliktige typene i blandingen.
 
Av tabellen nedenfor fremgår det hvilke gasser som er korrigert og hvilken avgiftssats som er korrekt.
 
Type/gruppe Produkttype Sats (kr/kg)
FK 307 R-407B 514,125
FK 308 R-407C 343,2375
FK 310 R-410 A 388,125
FK 311 R-413A 399,15
FK 312 R-417A 439,83
FK 316 R-422A 569,1375
FK 318 R-422D 502,2675
FK 319 R-427A 411,1875
FK 320 R-437A 352,4625