Gå til innhold

[Utgått]Transittering - endring i liste over "Følsomme varer"

Oppdeling av varenummer i listen over "Følsomme varer" i Transitteringskonvensjonen fra 1. januar 2012
Transitteringskonvensjonen, Vedlegg I, Bilag I inneholder en oversikt over de varer som medfører større risiko for tollsvik (Følsomme varer) under en transitteringsprosedyre.
 
Siste HS posisjon i rubrikk 1 i listen 2403 10 (Røyketobakk) er fra 1. januar 2012 fjernet og erstattet av to nye varenummer. De nye varenumrene
2403 11 og 2403 19 vil begge bli ansett som såkalte ”Følsomme varer” fra 1. januar 2012.
 
Endringen er registrert i CS/RD (Central Services/Reference Data) og NCTS er oppdatert med korrekte HS nummer.
 
Listen over ”Følsomme varer” i Transitteringskonvensjonen vil bli endret når et vedtak er fattet i EU/EFTAs Felleskomite for fellestransittering.