Gå til innhold

[Utgått]Opprinnelsesbevis for sendinger via transittland (GSP)

For å få GSP-preferansetollbehandling må varen være sendt direkte fra et GSP-land til Norge, eller via EU eller Sveits.

Formular A brukes når varen kommer direkte fra et GSP-land. Erstatningssertifikat Formular A brukes når varen kommer via EU eller Sveits.

Formular A

Brukes når varene kommer direkte fra et GSP-land. 
 • Hver sending skal følges av ett opprinnelsebevis.
 • Ved eksport fra GSP-landet må varemottaker på opprinnelsesbeviset være et norskt firma eller person.
 • Det er tillatt med transittforsendelser av varer som utgjør én enkelt sending gjennom et eller flere andre land med eller uten omlasting eller midlertidig lagring.
 • Fortolles varene inn i et annet land mister de sin opprinnelse (dvs varene skal kontinuerlig være under tollvesenets kontroll i berørte transittland).
 • Det er ikke tillatt å gjøre noe med varene unntatt det som er nødvendig for å bevare dem i god tilstand (lossing, lasting og oppdeling av forsendelsen er lov).
 • Ved fortollingen i Norge kreves opprinnelsessertifikat Formular A, utfylt og attestert fra GSP-landet.
 • For sendinger med verdi under 100 000 kroner kan eksportøren utstede en opprinnelseserklæring på fakturaen eller et annet handelsdokument. 
 

Erstatningssertifikat Formular A

Det forekommer ofte, pga besparelse av transportkostnader, at hele skipslaster sendes fra et GSP-land til et sentrallager i EU for senere distribusjon til mottakere i Europa. I slike tilfeller skal det brukes erstatningssertifikat Formular A.  
 • GSP-varer som er bestemt for mottaker i EU eller Sveits kan re-eksporteres til Norge.
 • Det skal brukes erstatningssertifikat Formular A utstedt av tollmyndighetene i det aktuelle EU-landet eller Sveits.  
 • Fortolles varene inn i et annet land mister de sin opprinnelse (varene skal kontinuerlig være under tollvesenets kontroll i berørte transittland).
 • Det er ikke tillatt å gjøre noe med varene unntatt det som er nødvendig for å bevare dem i god tilstand (lossing, lasting og oppdeling av forsendelsen er lov).
 • Det kan ikke brukes opprinnelseserklæring istedenfor erstatningssertifikat.  
 • Ved reeksport av varer fra EU eller Sveits i delsendinger skal hver sending følges av ett erstatningssertfikat.