Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av GSP-ordningen for Kambodsja

Fra 14. oktober 2011 er Kambodsja en del av det norske GSP-systemet. Landet er et såkalt MUL-land, som betyr at all import til Norge vil være tollfri.
Toll- og avgiftsdirektoratet har fra Kongeriket Kambodsja fått oversendt nødvendig notifikasjon og stempelprøver som gjør det mulig å iverksette Det norske GSP-systemet for Kambodsja, jf. forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) av 17. desember 2008 nr 1502.
 
Dette gjelder med virkning fra 14.10.2011 og GSP-preferansetollbehandling kan innrømmes fra denne dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Kambodsja, jf. gjeldende opprinnelsesregler.
 
Kambodsja er å anse som et minst utviklet land (MUL) og vil ved innførsel ikke betale toll for sine opprinnelsesprodukter.  
 
Autorisert myndighet til å utstede/attestere opprinnelsessertifikat, Formular A er ”Ministry of Commerce”. Stemplene er runde, med ulik tekst for henholdsvis Ministry of Commerce, Special Economic Zone Phnom Penh, Special Economic Zone Manhattan, Special Economic Zone Tai Seng Bavet, og Special Economic Zone Sihanouk Ville.
I landoversikten er Kambodsja fra dagens dato oppført med uthevet skrift (dvs. iverksatt).
 
Etterkontroll av opprinnelsesbevis (verifiseringer) vil i Kambodsja bli foretatt av ”General Directorate of International Trade, The Ministry of Commerce ”. Krav om slike etterkontroller av opprinnelsesbevis skal på vanlig måte sendes Toll- og avgiftsdirektoratet.