Gå til innhold

[Utgått]Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har i brev av 14. juni 2011 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Norsk Resirk AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2011 til og med 30. juni 2012.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 93 % for boksar i aluminium og stål og 94 % for flasker i PET. Dette inneber ei avgift på høvesvis 7 % og 6 % av ordinær sats.
 
Retursystemet til Norsk Resirk AS gjeld for drikkevareemballasje av boksar i aluminium og stål og flasker i PET (plasttype).
 
Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MB 107, 207, 307 og 407 for boksar i aluminium og stål og avgiftskodane MP 106, 206, 306 og 406 for flasker i PET.