Gå til innhold

[Utgått]K. G. Puntervold AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har i brev av 14. juni 2011 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til K. G. Puntervold AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2011 til og med 30. juni 2012.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 90 %. Dette inneber ei avgift på 10 % av ordinær sats.
 
Retursystemet til K. G. Puntervold AS gjeld for drikkevareemballasje av glas for gjenbruk.
 
Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MG 110, 210, 310 og 410 for drikkevareemballasje av glas.