Gå til innhold

[Utgått]Endring av sats for medlemmer av K.G. Puntervolds returordning

Klif har endret tidligere fastsatt returandel for drikkevareemballasje for medlemmer i K.G. Puntervold AS. Medlemmene vil få tilbakebetalt for mye innbetalt avgift.
Toll- og avgiftsdirektoratet er ved kopi av Miljøverndepartementets (MD) vedtak 31. mai 2011 samt oversendelsesbrev av 8. juni 2011 fra Klif orientert om at MD, etter klage fra K. G. Puntervold AS, har endret vedtak 14. juni 2010. Vedtaket innebærer at forventet returandel for perioden fra og med 1. juli 2010 til og med 30. juni 2011 settes til 89 % for flasker i glass.
 
Den endrede retursatsen innebærer at medlemmer av K. G. Puntervold AS som benytter denne type emballasje har innbetalt for mye avgift i perioden, 1. juli 2010 til 30. juni 2011, jf. Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje § 2 annet ledd og særavgiftsforskriften § 3-5-3. Etter en gjennomgang har direktoratet kommet frem til at tilbakebetalingen skal gjennomføres ved at den enkelte avgiftspliktige omberegner tidligere leverte avgiftsoppgaver. Dette gjelder kun medlemmer i retursystemet til K.G. Puntervold AS. Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av fremgangsmåten for omberegning og hvilke koder som skal benyttes.
 

Utfylling av avgiftsoppgave ved omberegning

Det skal fylles ut en omberegningsoppgave for hver av de aktuelle terminer (termin 7, 8, 9, 10, 11 og 12 i 2010 og termin 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i 2011. Dette gjøres ved bruk av blankett for særavgifter og gebyrer hvor det krysses av for omberegning.
 
Alle oppgavelinjer i opprinnelig oppgave som gjelder avgiftstypene MG 114, 214, 314 og 414 skal omberegnes, også oppgavelinjer som gjelder fritak/retur (oppgavelinjer med tilleggskode).
 
Omberegningsoppgaven skal inneholde alle oppgavelinjene fra den tidligere avgiftsoppgaven ført med avgiftstype, ny avgiftsgruppe, eventuell tilleggskode (fritak/retur) dato, sats, antall og samlet beløp. Videre skal det i merknadsfeltet gis opplysning om hvilke varelinjer i den opprinnelige oppgaven som omberegnes. 
  • Avgiftstypen vil være MG tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Avgiftsgruppen skal erstattes slik at (MG) 114 føres som (MG) 111, (MG) 214 føres som (MG) 211 osv.
  • Tilleggskoden er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Dato fylles kun ut på linjen ved bruk av tilleggskode 50.
  • Satsen er den korrekte satsen i forhold til tabellen under. Merk. at satsen endres fra og med første termin 2011 (endring i avgiftssatsen fra 1. januar 2011).
  • Antall er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Samlet beløp er summen av oppgavelinjen, dvs. korrekt avgift etter endring. Det vil være differansen mellom denne summen og tidligere innbetalt avgift som utbetales.
  • I merknadsfeltet skal det stå følgende tekst: ”Korrigert oppgave for… termin 2010/2011. Linje……… er korrigert jfr. rundskriv 11/42787.”
 

Oversikt over tidligere og ny avgiftstype/-gruppe og sats

Termin Avgiftstype  Avgiftsgruppe  Ny avgiftsgruppe Ny sats
7 t.o.m 12 2010 MG 114 111 0,54
7 t.o.m 12 2010 MG 214 211 0,54
7 t.o.m 12 2010 MG 314 311 0,54
7 t.o.m 12 2010 MG 414 411 0,54
1 t.o.m 6 2011 MG 114 111 0,55
1 t.o.m 6 2011 MG 214 211 0,55
1 t.o.m 6 2011 MG 314 311 0,55
1 t.o.m 6 2011 MG 414 411 0,55
  

Renteberegning

Som en konsekvens av at tilbakebetalingen er et resultat av et omgjøringsvedtak fra MD, er beløpet som betales tilbake rentebærende fra innbetalingstidspunktet og til tilbakebetaling finner sted jf. skattebetalingsloven § 11-4. Tollregionen vil beregne dette i forbindelse med omberegningen.