Gå til innhold

[Utgått]Miljøgebyr på batterier - elektriske biler

Fra 1. juli 1994 har Tollvesenet, på vegne av AS Batteriretur, oppkrevd gebyr på batterier som innføres av virksomheter som er tilsluttet AS Batteriretur.
Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av AS Batteriretur.
 
Fra 1. juli 2011 er ordningen utvidet til også å gjelde batterier bestemt for elektriske biler under varenumrene 87.03.9001 og 87.04.9001.
 
Gebyret deklareres i TVINN ved bruk av gebyrkode BG 400.
 
Gebyrsatsen skal være kr. 10,- per batteri.
 
Nærmere opplysninger om gebyret gis av:
AS Batteriretur, postboks 97, 1740 Borgenhaugen (www.batteriretur.no)