Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av GSP-ordningen for Kosovo

Det norske GSP-systemet iverksettes for Kosovo med virkning fra 23. mars 2011

Toll- og avgiftsdirektoratet har fått oversendt nødvendige notifikasjoner og stempelprøver fra Kosovo som gjør det mulig å iverksette Det norske GSP-systemet for Kosovo, jf. forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) av 17. desember 2008 nr 1502.

I medhold av gjeldende praksis, kunngjøres med dette at Det norske GSP-systemet iverksettes for Kosovo med virkning fra 23. mars 2011.

GSP - preferansetollbehandling kan innrømmes fra nevnte dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Kosovo, jf. gjeldende opprinnelsesregler. Kosovo er
å anse som et ordinært GSP-land som får toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer til Norge, med de begrensninger som er gitt for varer nevnt i liste 3 - 5 og 7 i det norske GSP-reglementet. Norske tollmyndigheter kan gi nærmere opplysninger ved behov.

Autorisert myndighet til å utstede/attestere opprinnelsessertifikat, Formular A er ”Kosovo Customs”. Anvendte stempler finnes i vedlegget på høyre side.

I landoversikten skal Kosovo fra 23.mars 2011 fremkomme med ”stor” og uthevet skrift (bold).

 Etterkontroll av opprinnelsesbevis (verifikasjoner) vil i Kosovo bli foretatt av ”Kosovo Customs”. Krav om slike etterkontroller av opprinnelsesbevis må på vanlig måte sendes direktoratet (Kontrollavdelingen).