Gå til innhold

[Utgått]Skipsrapportering - endring av Forhåndsmelding (RD-0040)

I forbindelse med endring av blanketten Forhåndsmelding  (RD-0040) er ny rubrikk for registrering av NOx-avgiften tatt inn og rubrikk for godsnummer fjernet.
Med bakgrunn i nye bestemmelser og rapporteringskrav til Tollvesenet i forbindelse med skipsanløp, har blanketten Forhåndsmelding (RD-0040) nå blitt endret.
 
Den nye blanketten finnes i .pdf og .doc format.
 
 

NOx-avgift 

Ny versjon av Forhåndsmelding har nå fått egne rubrikker for registrering av opplysninger for NOx-avgiftspliktige skip. Ansvarlig representant for betaling av NOx-avgift eller rederiets tilslutningsnummer skal anføres dersom skipet omfattes av avgiftsplikten.
 

Godsnummer 

Rubrikk for anføring av godsnummer er fjernet fra forhåndsmeldingen. Årsaken er at tildeling av godsnummer foretas av tollagerholder i forbindelse med lossing av varer på tollager, og er således ikke en opplysning som skal oppgis av fartøysfører (eller representant) FØR skipets ankomst.