Gå til innhold

[Utgått]Endringer i HS-nomenklaturen (tolltariffen) fra 2012

Endringer i HS-nomenklaturen på internasjonalt nivå vil også ha betydning for den norske tolltariffen. Det kommer tre nye posisjoner, en innenfor kapittel 3 (fisk), en for biodiesel og en for bl.a bleier.  
Den siste oppdateringen i HS-nomenklaturen var i 2007 (HS2007). Fra 1.1.2012 kommer neste versjon (HS2012).
 
De største endringene er for fisk, frukt og grønt.
 
For lettere å se endringene har vi lagd en korrelasjonstabell. Denne viser flytting av vareomfanget for de aktuelle posisjoner.
 
Tabellens venstre kolonne viser oppdelinger i HS2012 der vareomfanget er endret fra HS2007, eller det er tilføyd nye oppdelinger. Midtkolonnen viser de tilsvarende oppdelingene for HS2007. Der hvor det står "ex" betyr dette at det kun er deler av oppdelingen som er overført.
 
Tabellen viser kun endringer på internasjonalt nivå (HS). Tilsvarende korrelasjonstabell for den norske tolltariffen vil bli publisert i løpet av desember. Endringene vil ikke ha betydning for tollsatsene.