Gå til innhold

[Utgått]Tollfri innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botzwana, Namibia og Swaziland

Det gis en tollfri kvote på 400 000 kg kjøtt av sau og lam i 2012. Tildeling skjer etter førstemann til mølla-prinsippet.
 
Vareomfanget under tollkvote T020312 er kjøtt av sau eller lam under følgende varenummer:
 
02.04.1000
02.04.2100
02.04.2200
02.04.2300
02.04.3000
02.04.4100
02.04.4200
02.04.4300
02.10.9902
16.02.9000
 
 

Hvordan bruke kvoten?


Tildeling skjer automatisk i TVINN fra 1. februar 2012. Når kvoten er brukt opp vil nye deklarasjoner automatisk bli avvist.
 
Ved foreløpig deklarering (FO) i TVINN vil automatisk tildeling innenfor kvoten skje når en fullstendig deklarasjon er akseptert i TVINN-systemet. Dersom den tollfrie kvoten i mellomtiden er brukt opp skal tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet brukes.
 
Ønsker du å benytte deg av kvoten skal følgende koder brukes ved fortolling.
Rubrikk 33: ”S”
Rubrikk 36: ”G”
Rubrikk 44: ”T020312”
 
Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er GSP-fakturaerklæring formular A og erstatningssertifikat formular A.
 
Dette rundskrivet erstatter i sin helhet rundskriv 2011/13577 av 2. mars 2011.