Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Swaziland under det norsk GSP-systemet

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Swaziland under det norske GSP-systemet videreføres i 2013. Dette rundskrivet erstatter i helhet rundskriv 2011/13577 av 1.12.2011.

Den årlige tollfrie kvantumsreguleringen av kjøtt av sau og lam er på 400 000 kilo, og overvåkes fortløpende av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Vareomfanget under kvotekode KVT T020313A er kjøtt av sau og lam under varenummer:

0204.1000

0204.2100  

0204.2200

0204.2300

0204.3000

0204.4100

0204.4200

0204.4300

Årlig mengde er 400 000 kilo.

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet. Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved tolldeklarering.

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”
Rubrikk 36: (opprinnelse): ”G”
Rubrikk 44: KVT T020313A

Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er: GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut, vil den tollsats som gjelder for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.