Gå til innhold

[Utgått]Plantehelseforskriften - nytt vareomfang definert i TVINN fra 15.februar 2011

Mattilsynet har i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet endret vareomfanget knyttet til P2 - krav om sunnhetssertifikat. Regelkoblingene i TVINN knyttet til Plantehelseforskriften er endret. Endringen represenetrer en opprydding av Tollvesenets kontrolloppgaver i Plantehelseregelverket.
Toll- og avgiftsdirektoratet har med virkning fra 15. februar 2011 foretatt en omfattende endring av regelkoblingene mellom Mattilsynets plantehelseregelverk og TVINN-systemet. Fra nevnte dato er P2 vareomfanget endret.
 
Rent praktisk vil omleggingen ikke føre til endringer av eksisterende rutiner. Hele vareomfanget er definert under kode P2 100 og er knyttet opp mot ulike landgrupper. For de fleste entydigdefinerte varer vil deklarasjonen bli returnert deklarant dersom ikke P2 og riktig referanse er ført på i rubrikk 44.