Gå til innhold

[Utgått]Endringer i det norske GSP-systemet

Det er iverksatt nye bestemmelser i det norske GSP-systemet. Endringene gis med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2011. Endringene er gjort for å tilpasse det norske regelverket til regelverket i EU, Sveits og Tyrkia.
Følgende viktig endringer er foretatt:
 
Direkte transport
Det åpnes nå for muligheter for å splitte opp forsendelser som ligger på tollager i for eksempel EU/Sveits. Det vil si at forsendelser fra et GSP-land til Norge og EU kan samlastes i en container og så splittes opp på tollager i for eksempel EU/Sveits. Forsendelsen som skal til Norge videresendes med et erstatningssertifikat.
 
Opprinnelseserklæring
Det er mottatt høringssvar fra næringslivet i Norge med ønske om ”erstatningsfakturaerklæring” som skal erstatte erstatningssertifikat Formular A. Dette blir det dessverre ingen muligheter til, men fra 2017 vil EU, Sveits og Norge kun benytte opprinnelseserklæring som opprinnelsesbevis. Denne erklæringen vil erstatte opprinnelsesbevis Formular A og fakturaerklæring. Opprinnelseserklæringen påføres av eksportør, og det vil bli ”erstatnings-opprinnelseserklæring” for varer som går via tollager i Sveits og EU.
 
Tyrkia
Endringene i regelverket åpner opp for at Tyrkia skal kunne være med på mulighetene for kumulasjon og erstatningssertifikat. Ordningen er foreløpig ikke iverksatt.  Toll- og avgiftsdirektoratet vil gi beskjed når vi har mottatt tilbakemeldinger fra Tyrkia om at regelverket er implementert.
 
Endringene i tollovforskriften ligger i vedlegg på høyre side