Gå til innhold

[Utgått]Forbud mot import og omsetning av nye produkter med innhold av tobakk eller nikotin - Vannpipetobakk og E-sigaretter.

All innførsel av nye produkter med innhold av tobakk eller nikotin til Norge er  forbudt.

Røyking av vannpipetobakk og bruk av andre nye produkter med innhold av tobakk eller nikotin, er et økende fenomen i enkelte miljøer og aktiviteten er forbundet med store helseskader.
Helsedirektoratet har derfor i  Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter FOR 1989-10-13-1044 § 2 vedtatt et forbud mot produksjon, innførsel, omsetning eller å overlate til andre, nye former for tobakks- og nikotinprodukter.
 
Vannpipetobakk:
Vannpipetobakk med innhold av tobakk eller nikotin er forbudt innført. Vannpipetobakk som verken inneholder nikotin eller tobakk, omfattes ikke av forbudet.
Ved tvil kan produktet sendes Statens tollaboratorium for analyse. Inntil svar foreligger vil varene ikke bli utlevert..  
 
E-sigaretter.
E-sigaretter er omfattet av importforbudet.  
E-sigaretter som benyttes til røykeavvenning er imidlertid ansett som legemiddel. Slike produkter kan  innføres lovlig til "medisinsk bruk" fra EØS-området for inntil tre måneders forbruk. Bruken skal dokumenteres ved kvittering som viser at:
  •  varen er lovlig kjøpt i apotek eller fra tilsvarende virksomhet eller
  • ved resept fra lege.

Ved innførsel fra land utenfor EØS-området, kommer Helsedirektoratets forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter til anvendelse.