Gå til innhold

[Utgått]Avgift på elektrisk kraft - endringer i særavgiftsforskriften fra 1. januar 2012

Finansdepartementet vedtok 19. desember 2011 endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Endringene gjelder avgift på elektrisk kraft.
Endringen får betydning for hvilke bedrifter som kan ha krav på redusert sats. Videre vil endringen innebære at det ikke vil kunne gis refusjon av avgift tilbake i tid i de tilfellene en bedrift får endret hvilken næringsundergruppe bedriften er registrert i. Endringene trer i kraft 1. januar 2012.
 
Endringsforskriften er inntatt som vedlegg til høyre.