Gå til innhold

[Utgått]NOx-avgift – endring av avgiftsterminen tilbake til kvartalsvis

Oppgavefristen (avgiftsterminen) for NOx-avgiften er endret tilbake til kvartalsvis (fra halvårlig) med virkning fra 19. juli 2011.
Vi presiserer at oppgavefristen (avgiftsterminen) for NOx-avgiften er endret fra halvårlig tilbake til kvartalsvis med virkning fra 19. juli 2011. Endringen er gjennomført i særavgiftsforskriften § 6-1 tredje ledd. Betalingsfristen følger oppgavefristen, jf. skattebetalingsloven § 10-40 annet ledd, og er følgelig endret tilsvarende. Endringen gjelder alle virksomheter registrert for NOx-avgift.