Gå til innhold

[Utgått]NOx-avgift - endring av avgiftstermin fra kvartalsvis til halvårlig

Oppgavefristen (avgiftsterminen) for NOx-avgiften er endret fra kvartalsvis til halvårlig.
Oppgavefristen (avgiftsterminen) for NOx-avgiften er endret fra kvartalsvis til halvårlig, med virkning fra og med 11. april 2011. Endringen er gjennomført i særavgiftsforskriften § 6-1 tredje ledd. Endringen innebærer at fristen for innsending av avgiftsoppgave for 1. kvartal 2011 er 18. juli 2011. Betalings-fristen følger oppgavefristen, jf. skattebetalingsloven § 10-40 annet ledd, og er følgelige endret tilsvarende. Endringen gjelder alle virksomheter registrert for NOx-avgift. Vi viser til endringsforskrift vedlagt til høyre.
 
For å sikre korrekt innberetning og betaling av NOx-avgift for 1. halvår
(1. termin) 2011, vil tollregionene sørge for tilbakebetaling av avgift til virksomheter som allerede har innbetalt avgift for 1. termin i henhold til tidligere kvartalsvise terminer.