Gå til innhold

[Utgått]Forhåndsvarsling fra og med 1. januar 2011 – Sveits

Fra 1. januar 2011 må forsendelser direkte mellom Norge og land utenfor EU forhåndsvarsles elektronisk. 1. juli 2009 inngikk Norge en sikkerhetsavtale med EU som innebar at vi fikk fritak for forhåndsvarsling av varer som sendes mellom Norge og EU-landene. Sveits har inngått tilsvarende avtale med EU.
 
Det foreligger et utkast til bilateral avtale mellom Norge og Sveits lik den både Norge og Sveits har med EU. En slik avtale vil unnta vareførsel mellom Norge og Sveits fra krav om forhåndsvarsel. En avtale er forventet å være på plass i løpet av første halvår 2011. Inntil en slik avtale formelt er inngått har Sveits nylig varslet om at kravet i Sveits om forhåndsvarsel ikke vil bli praktisert for vareførsel mellom Norge og Sveits. Tilsvarende ordning er derfor besluttet innført i Norge for vareførsel mellom Norge og Sveits. Ordningen innebærer derfor at vareførsel mellom Norge og Sveits kan unntas fra kravet om forhåndsvarsel fra 1. januar 2011.