Gå til innhold

[Utgått]Tollkvotetildeling for stiklinger, blomstrende potteplanter, grønne potteplanter og gressplen på rull

I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollfritak (tollkvote) for enkelte blomster under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU.

Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier

Det skal brukes kvotekode T010112B og fritaket gjelder for varenummer 06.02.1021 og 06.02.1024. Ordningen kan brukes fra 1. april 2012 og ut året.
Tollkvoten har en tak på 2 000 000 kroner.
 

Blomstrende potteplanter

Det skal brukes kvotekode T010312A og fritaket gjelder for varenummer 06.029043 og 06.02.9044. Ordningen kan brukes fra 1. januar 2012 og ut året.
Tollkvoten har et tak på 8 000 000 kroner.
 
Kvoten gjelder ikke følgende blomster:
  • margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens)
  • hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatior)
  • klokke (Campanula)
  • krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium)
  • julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
  • hibisk (Hibiscus)
  • kalanchoe
  • pelargonium
  • primula
  • saintpaulia

Grønne potteplanter

Det skal brukes kvotekode T010412A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9031. Ordningen gjelder fra 1. januar og ut året.

Tollkvoten har et tak på 4 000 000 kroner.

Gress på rull

Det skal brukes kvotekode T010512A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9091. Ordningen kan brukes fra 1. januar og ut året.

Tollkovoten har et tak på 4 000 000 kroner.

Hvordan bruke tollkvoten

Tildelingen skjer automatisk ved fortolling i TVINN. Når kvoten er brukt opp vil nye deklarasjoner automatisk bli avvist.

Ved bruk av foreløpig fortolling (FO) i TVINN vil automatisk tildeling innenfor kvoten skje når en fullstendig deklarasjon er akseptert i TVINN-systemet. Dersom den tollfrie kvoten i mellomtiden er brukt opp skal tollsatsen som gjelder på innførselstidspunktet brukes.

Ønsker du å benytte deg av ordningen skal følgende koder angis ved fortolling:

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): "S"
Rubrikk 36: (opprinnelse): "B"
Rubrikk 44: "KTV" + kvotekode

Gyldig opprinnelsesbevis skal foreligge.