Gå til innhold

[Utgått]Tollkvotetildeling for stiklinger, blomstrende potteplaneter, grønne potteplanter og gressplen på rull

I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollfritak (tollkvote) for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU.

Stiklinger uten rot til bruk i gartneriet

Det skal brukes tollkvote T010114B og fritaket gjelder for varenummer 06.02.1021 og 06.02.1024. Ordningen kan tas i bruk fra 1. april 2014 og ut året.

Tollkvoten har et tak på 2 000 000 kroner.

Blomstrende potteplaner

Det skal brukes kvotekode T010314A og fritaket gjelder for varenummer 06.02.9043 og 06.02.9044. Ordningen kan brukes fra 1. januar 2014.

Tollkvoten har et tak på 8 000 000 kroner.

Kvoten gjelder ikke følgende blomster:

  • Margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysathemum frutescens)
  • Hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatioar)
  • Klokke (Campanula)
  • Krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium)
  • Julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
  • Hibisk (Hibiscus)
  • Kalanchoe
  • Pelargonium
  • Primula
  • Saintpaulia

Grønne potteplanter

Det skal brukes kvotekode T010414A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9031.

Ordningen gjelder fra 1. januar 2014 og ut året. Tollkvoten har et tak på 4 000 000.

Gress på rull

Det skal brukes kvotekode T010514A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9091.

Ordningen kan brukes fra 1. januar 2014 og ut året. Tollkvoten har et tak på 4 000 000.

Hvordan brukes tollkvoten

Tildelingen skjer automatisk ved fortolling i TVINN. Når kvoten er brukt opp vil nye deklarasjoner automatisk bli avvist.

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet fra 1. januar 2014.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut, vil den tollsats som gjelder på innførselstidspunktet komme til anvendelse.

Ønsker du å benytte deg av ordningen skal følgende koder angis ved fortolling:

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”

Rubrikk 36: (opprinnelse): ”B”

Rubrikk 44: ”KTV” + kvotekode

Gyldig opprinnelsesbevis skal foreligge.