Gå til innhold

[Utgått]Tollkvotetildeling - 2011 - Stiklinger, blomstrende potteplanter, grønne potteplanter, asalea og gressplen på rull

I henhold til den bilaterale avtalen om enkelte landbruksvarer mellom EF og Norge som ble inngått i forbindelse med EØS-avtalen, gis det tollfritak for bestemte mengder (importverdier) av enkelte vareslag under kapittel 6 i tolltariffen for varer som har opprinnelse i Det Europeise Felleskap (EF).
Ledige tollkvoter for 2011:
 
I medhold av Tollforskriften § 8-4-50/-51/-52 (tidl. forskrift om tollkvoter av 28. april 1993) kan følgende varer søkes innført tollfritt fra EU når det kan dokumenteres at varene er opprinnelsesprodukter i samsvar med opprinnelsesreglene i brevveksling mellom Norge og Det Europeiske Felleskap om visse ordninger fra landbrukssektoren nevnt over:
 
KVOTEKODE: T010111B
Vareslag: Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier.
Periode: f.o.m. 01.04.2011 t.o.m. 31.12.2011
 
Mengde: 2.000.000 NOK
 
Tolltariffnummer:
06.02.1011
06.02.1021
06.02.1022
06.02.1023
06.02.1024
06.02.1029
 
KVOTEKODE: T010211B
Vareslag: Stueasalea (Azalea indica)
Periode: f.o.m. 01.03.2011 t.o.m. 31.12.2011
 
Mengde: 10.000.000 NOK
 
Tolltariffnummer:
06.02.3011
06.02.3012
06.02.3013
 
KVOTEKODE: T010311A
Vareslag: Blomstrende potteplanter.
Periode: f.o.m. 01.01.2011 t.o.m. 31.12.2011
 
Mengde: 8.000.000 NOK
 
Tolltariffnummer:
06.02.9043
06.02.9044
 
Unntatt:
-Margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens)
- hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, begonia elatior
- klokke ( Campanula)
- krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium)
- julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
- hibisk (Hibiscus)
- kalanchoe
- pelargonium
- primula
- saintpaulia

KVOTEKODE: T010411A
Vareslag: Grønne potteplanter.
Periode: f.o.m 01.01.2011 t.o.m. 31.12.2011
 
Mengde 4.000.000 NOK
 
Tolltariffnummer:
06.02.9031
 
KVOTEKODE: T010511A
Vareslag: Gress på rull
Periode: f.o.m. 01.01.2011 t.o.m. 31.12.2011
 
Mengde: 4.000.000 NOK
 
Tariffnummer:
06.02.9091
 
Tollkvotene tildeles automatisk ved deklarering i TVINN-systemet.
 
Dersom importør/deklarant ønsker å benytte tollkvotesystemet, skal følgende koder angis ved deklarering i TVINN:
 
- rubrikk 33 (tollnedse4ttelse): ”S”
- rubrikk 36 (opprinnelse): ”B”
- rubrikk 44: ”KVT” + kvotekode (eks: KVT T010511A).
 
Dersom en vare innført fra EU (definert under tollkvoteregimet) skulle være tollfri iht. tariffmessig toll, skal tollkvotereferanse ikke oppføres for denne varen.
 
Når tollkvoten er nyttet fullt ut, vil systemet automatisk stenge den aktuelle tollkvoten. Ved bruk av foreløpig deklarasjon (FO) i TVINN, vil tollkvote først kunne tildeles i det fullstendig deklarasjon er akseptert i TVINN.
 
Dersom den aktuelle tollkvoten i mellomtiden er nyttet fullt ut, vil den preferansetollsats som gjaldt på innførselstidspunktet komme til anvendelse.
 
Kunngjøring om opphør av tollkvote bil bli lagt inn på tollvesenets hjemmesider på Internett.