Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av storfekjøtt fra Swaziland under det norske GSP-systemet

Det gis en tollfri kvote på 500 000 kg storfekjøtt i 2012. Tildeling skjer etter førstemann til mølla-prinsippet.
Den årlige tollfrie kvoten på 500 000 kg utbeinet storfekjøtt videreføres i 2012.
 
Vareomfanget under kvotekode T020212A er utbeinet kjøtt av storfe, ferskt, kjølt eller fryst under følgende varenummer:
  • 02.01.3001
  • 02.01.3009
  • 02.02.3001
  • 02.02.3009

 

Hvordan bruke kvoten

Tildelingen skjer automatisk ved fortolling i TVINN, med start fra 1. januar 2012. Når kvoten er brukt opp vil nye deklarasjoner automatisk bli avvist.

Ved bruk av foreløpig fortolling (FO) i TVINN vil automatisk tildeling innenfor kvoten skje når en fullstendig deklarasjon er akseptert i TVINN-systemet. Dersom den tollfrie kvoten i mellomtiden er brukt opp skal tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet brukes. 

Ønsker du å benytte deg av ordningen skal følgende koder angis ved fortolling:

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): "S"
Rubrikk 36: (opprinnelse): "G"
Rubrikk 44: T020212A

Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.

Dette rundskrivet erstatter i sin helhet rundskriv 2009/02828 av 17. desember 2010.