Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet videreføres i 2013. Dette rundskriv erstatter i sin helhet rundskriv 2009/02828 av 9.12.2011.

Botswana og Namibia opprettholder også i 2013 den årlige tollfrie kvantumsreguleringen på 2 700 000 kilo utbeinet storfekjøtt.

Vareomfanget under kvotekode KVT T020113A er utbeinet kjøtt av storfe, ferskt, kjølt eller fryst under varenummer:

02.01.3001

02.01.3009

02.02.3001

02.02.3009

Årlig mengde er 2 700 000 kilo.

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet fra 1. januar 2013. Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved tolldeklarering.

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”
Rubrikk 36: (opprinnelse): ”G”
Rubrikk 44: KVT T020113A

Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er: GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut  vil den tollsats som gjelder for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.