Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet

Botswana og Namibia opprettholder også i 2014 den årlige tollfrie kvantumsreguleringen på 2 700 000 kilo utbeinet storfekjøtt.

Vareomfanget under kvotekode KVT T020114A er utbeinet kjøtt av storfe, ferskt, kjølt eller fryst under varenummer:

02.01.3001

02.01.3009

02.02.3001

02.02.3009


Årlig mengde er 2 700 000 kilo.

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet fra 1. januar 2014. Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved tolldeklarering.

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”
Rubrikk 36: (opprinnelse): ”G”

Rubrikk 44: KVT T020114A

Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er: GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut vil den tollsats som gjelder for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.