Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av storfekjøtt fra Swaziland under det norske GSP-systemet

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av storfekjøtt fra Swaziland under det norske GSP-systemet videreføres i 2011.
Dette rundskriv erstatter i sin helhet rundskriv 2009/02828 av 10.12.09.
Swaziland opprettholder i 2011 sin MUL-status i henhold til det norske GSP-systemet og den årlige tollfrie kvantumsreguleringen på 500 tonn utbeinet storfekjøtt.
 
Vareomfanget under kvotekode KVT T020211A er utbeinet kjøtt av storfe, ferskt, kjølt eller fryst under følgende varenummer i tolltariffen: 02.01.3001, 02.01.3009, 02.02.3001 og 02.02.3009.
 
Årlig mengde er på 500 000 kilo.
 
Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet fra 1. januar 2011. Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved deklarering:
 
Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”
Rubrikk 36: (opprinnelse): ”G”
Rubrikk 44:  KVT T020211A
 
Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er: GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.
 
Når importkvantumet er nyttet fullt ut, vil TVINN-systemet automatisk avvise nye deklarasjoner. Ved bruk av foreløpig deklarasjon (FO) i TVINN vil ordningen kun komme til anvendelse på det tidspunkt fullstendig deklarasjon er akseptert i TVINN-systemet. Dersom det tollfrie importkvantumet i mellomtiden er nyttet fullt ut, vil den tollsats som gjaldt for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.