Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av storfekjøtt fra Swaziland under det norske GSP-systemet

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av storfekjøtt fra Swaziland under det norske GSP-systemet videreføres i 2013.

Vareomfanget under kvotekode KVT T020213A er utbeinet kjøtt av storfe, ferskt, kjølt eller fryst under følgende varenummer i tolltariffen:

02.01.3001

02.01.3009

02.02.3001

02.02.3009

Årlig mengde er på 500 000 kilo.

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN-systemet fra 1. januar 2013. Dersom importør/deklarant ønsker å benytte ordningen skal følgende koder angis ved deklarering.

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): ”S”
Rubrikk 36: (opprinnelse): ”G”
Rubrikk 44:  KVT T020213A

Gyldig opprinnelsesbevis under det norske GSP-systemet er: GSP-fakturaerklæring, Formular A og erstatningssertifikat Formular A.

Når importkvantumet er nyttet fullt ut, vil den tollsats som gjaldt for ordinære GSP-land på innførselstidspunktet komme til anvendelse.