Gå til innhold

[Utgått]UNESCO-overenskomstens vedlegg D

(oppdatert per 10.01.06)

Vitenskapelige instrumenter og apparater
Liste over berettigede institusjoner:
Agder maritime Høgskole, Arendal
Alta lærerhøgskole, Alta
Barnevernsakademiet i Oslo, Pedagogisk Høgskole, Oslo
Bergen ingeniørhøgskole, Bergen
Bergen Maritime Høgskole, Bergen
Bodø lærerhøgskole, Bodø
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - Museet, Trondheim
Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim
Eik lærerhøgskole, Lofts-Eik
Elverum Lærerhøgskole, Elverum
Finnmark Distriktshøgskole, Elvebakken
Gjøvik Ingeniørhøgskole, Gjøvik
Halden lærerhøgskole, Halden
Hamar lærerhøgskole, Hamar
Hedmark distriktshøgskole, Rena
Horten ingeniørhøgskole, Horten
Hærens ingeniørhøgskole, Hvalsmoen
Høgskolen i Agder, Kristiansand
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit
Høgskolen i Telemark
Høgskolesenteret i Nordland, Mørkved
Høgskolen i Oslo, Oslo
Høgskolesenteret i Rogaland, Stavanger
Ingeniørhøgskolen ved Oslo teknisk- maritime skole, Oslo
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)
Kongsberg ingeniørhøgskole, Kongsberg (Tinius Olsens Skole)
Kristiansand lærerhøgskole, Kristiansand
Meteorologisk Institutt, Oslo - og samtlige meteorologiske stasjoner som er fast knyttet til instituttet
Møre og Romsdal Distriktshøgskole, Molde/Volda
Møre og Romsdal Fiskeritekniske Høgskole, Ålesund
Møre og Romsdal ingeniørhøgskole, Ålesund
Narvik ingeniørhøgskole, Narvik
Nesna lærerhøgskole, Nesna
NKI ingeniørhøgskole, Stabekk
Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, Oslo
Norges Fiskeriforskningsråd, Oslo
Norges Handelshøgskole, Bergen
Norges Idrettshøgskole, Oslo
Norges Landbrukshøgskole, Ås
Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd, Oslo
Norges Lærerhøgskole, Trondheim
Norges Tekniske Høgskole, Trondheim
Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Forskningsråd, Oslo
Norges veterinærhøgskole, Oslo
Oppland distriktshøgskole, Lillehammer
Oslo lærerhøgskole, Oslo
Sagene lærerhøgskole, Oslo
Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges Tekniske Høgskole, Trondheim
Sjøkrigsskolen, Ytre Laksevåg
Sogndal lærerhøgskole, Sogndal
Sogn og Fjordane distriktshøgskole, Sogndal
Sogn og Fjordane ingeniørhøgskole, Førde
Stabekk Høgskole, Bekkestua
Statens lærerhøgskole i forming, Blaker
Statens lærerhøgskole i forming, Oslo
Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, Hønefoss
Statens Næringsmiddeltekniske Høgskole, Trondheim
Statens Spesiallærerhøgskole, Hosle
Statens Yrkespedagogiske høgskole, Oslo
Stavanger lærerhøgskole, Stavanger
Stord Lærerhøgskole, Rommetveit
Teleskolen, Grimstad
Tromsø lærerhøgskole, Tromsø
Tromsø Maritime Høgskole
Trondheim ingeniørhøgskole, Trondheim
Trondheim lærerhøgskole, Trondheim
Tønsberg Maritime Høgskole, Tønsberg
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Volda lærerhøgskole, Volda
Østfold distriktshøgskole, Halden
Østfold ingeniørhøgskole, Valaskjold