Gå til innhold

[Utgått]Praktisering av reisegodsforskriften om innførsel av alkohol som reisegods

Forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods av 10. januar 2003 nr. 32 § 4 første ledd bokstav a.
Reisegodsforskriften § 4 første ledd bokstav a fastslår at en reisende enten kan medbringe 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent (brennevin) og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent. 
 
Bestemmelsen skal forstås og praktiseres på følgende måte:
 
Dersom den reisende har med brennevin, men hvor mengden som medbringes er mindre enn 1 liter, kan brennevinet byttes ut med vin, øl, rusbrus o.l for den delen som utgjør forskjellen mellom den medbrakte mengden brennevin og kvoten på 1 liter.
 
Eksempel: Hvis den reisende har med en halv liter brennevin, kan den resterende halve literen byttes ut med en halv liter vin, øl, rusbrus o.l
 
Hvis bare vin, øl, rusbrus o.l medbringes kan man ha med til sammen 3 liter.
 
Den mengde alkohol som er fastsatt i § 4 første ledd bokstav b, dvs. 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent, berøres ikke av nevnte presiseringer og vil dermed komme i tillegg til det som er nevnt over.