Gå til innhold

[Utgått]Forbodet mot innførsel av mjølk- og kjøttproduktar frå Storbritannia (MKS) vert oppheva 31.12.2007.

Det generelle innførselsforbodet mot mjølk- og kjøttproduktar frå Storbritannia fastsett i FOR 2007.11.23 nr. 1362 vert oppheva.

Mattilsynet har med verknad frå 11. januar 2008 opphevet FOR 2007-12-21 1703om særlege tiltak ved transport av levande dyr, sæd, embryo og egg m.v. frå områder der dei opphavlege utbrota av Munn og klauvsjuka (MKS) i Storbritannia vart registrert.
 

Tollvesenet vil med verknad fra 1. januar 2008 oppheve den særskilte kontrollen knytta til forbodet mot innførsel av kjøtt- og mjølkeproduktar fra Storbritannia (MKS). Kjøtt- og mjølkeproduktar kan no lovleg føras inn etter dei vanlege retningslinjene for innførsel av slike varer frå EU/EØS-veterinærområdet.
 
For meir informasjon ring Mattilsynet tlf. 06040