Gå til innhold

[Utgått]Informasjon som berører næringslivets programvare for TET

- Ny versjon av TET Meldingshåndbok
- Melding IE026 - Endre adgangskode, iverksettes
- Endring i MRN - Strekkoder

Meldingshåndbok for Elektronisk transittering er oppdatert, ny versjon 4.0
TET Meldingshåndbok dokumenterer prosedyrer og rutiner som gjelder ved elektronisk transittering og meldingene som skal utveksles mellom næringslivet og tollvesenet. Det er foretatt en fullstendig gjennomgang og oppdatering av Meldingshåndboken, og versjon 4.0 er nå tilgjengelig for nedlasting på www.norstella.no
 
Melding IE026 – Endre adgangskode, iverksettes
Melding IE026 for å endre adgangskode på elektroniske garantier type 0 og 1, er klar for å settes i produksjon. Spesifikasjoner for IE026 er beskrevet i TET Meldingshåndbok versjon 4.0, og også tidligere beskrevet i rundskriv 2005/01201 datert 12.05.05. Testing av melding IE026 kan utføres i mars og april. Programvareleverandører som ønsker å implementere denne meldingen må kontakte Toll- og avgiftsdirektoratet ved  anne-bjorg.hole@toll.no, for nærmere avtale om test.

Endring i MRN - Strekkoder
Når neste versjon av TET blir satt i drift, blir MRN endret slik at det vil komme bokstaver i slutten av nummeret. I blant annet Danmark og Sverige er endringen allerede innført, og det har vist seg at for en del autoriserte avsendere har dette skapt problemer med utskrift av strekkoden på følgedokumentet. Dette skyldes at i strekkoden tar bokstaver mer plass enn tall, slik at fullstendig strekkode ikke har kommet med på utskriften men falt utenfor utskriftsmargen. For å unngå at det oppstår problemer med å lese strekkodene ved grenseovergang og ankomst, ber direktoratet om at alle deklaranter og programvareleverandører sikrer at fullstendig strekkode kommer med ved utskrift av følgedokumentet også når MRN inneholder ett eller flere alfabetiske tegn i slutten av nummeret.