Gå til innhold

[Utgått]Transittering: Endring av adgangskoder i det elektroniske garantisystemet

Ny melding IE026 – Endre adgangskode, blir satt i produksjon 2. mai 2007
Ved bruk av melding IE026, kan den hovedansvarlige endre den opprinnelig tildelte adgangskoden på elektroniske garantier type 0 og 1. Det er også mulig å opprette flere tilleggsadgangskoder på en garanti, og å gjøre tilleggsadgangskoder ugyldige. På denne måten vil den hovedansvarlige selv kunne ha full kontroll med adgangskodene på sine elektroniske garantier.
 
I denne forbindelse viser vi til rundskriv 2007/00476 datert 28.02.2007, hvor vi opplyste at programvareleverandørene kunne teste melding IE026 i mars og april.