Gå til innhold

[Utgått]Tollvesenet minner om innførselsforbud for privat innførsel av kjøtt- og melkeprodukter fra land utenfor EØS.

I forbindelse med oppdatering av rundskriv 2002/4474 - Innførselsforbud mot kjøtt og melkeprodukter medbrakt av reisende fra land utenfor EØS (3.land) - minner Tollvesenet om at det ikke er tillatt å innføre kjøtt- og melkeprodukter i personlig bagasje eller i postsendinger fra land utenfor EØS-området (tredjeland) uten godkjenning fra norske veterinærmyndigheter. Inntil videre er Bulgaria og Romania i denne sammenheng å anse som 3. land.

Innførselsforbud for kjøtt og melkeprodukter

All innførsel av kjøtt, kjøttprodukter, melk eller melkeprodukter fra land utenfor EØS-området er forbudt. Slike produkter skal innføres via en veterinær grensekontrollstasjon, og varene skal følges av helsesertifikat. Dette gjelder både ved innførsel av reisegods og ved privat innførsel ved forsendelse (post). Hensikten er å hindre spredning av farlig smitte.

Forbudet har sitt opphav i EUs forordning (EF) nr. 745/2004 og er gjennomført i egen forskrift (Se forskriften og forordningen på Lovdata.)

 

Tollvesenet bistår Mattilsynet og fører kontroll ved flyplasser, grensepasseringssteder og postterminaler der innførsel av slike varer skjer. For nærmere informasjon, se Mattilsynets hjemmesider om import og eksport - eller ring Mattilsynets forbrukertelefon 06040.

 

Alle kjøtt- og melkeprodukter som tilbakeholdes/beslaglegges skal behandles som høyrisikoavfall og oppbevares forskriftsmessig, for eksempel i dypfryser eller annen dryppsikker container. Beslaglagte varer vil bli destruert i samsvar med Mattilsynets retningslinjer.

 

Nærmere om omfanget av innførselsforbudet: 

 

Avgrensing av geografisk omfang.

 

Importforbudet gjelder alle land utenfor EØS-området, unntatt varer fra Andorra eller San Marino. Dessuten er det satt en mengdebegrensing på privat innførsel av kjøtt/kjøttprodukter og melk/melkeprodukter Færøyene, Grønland, Island, Liechtenstein og Sveits samt viltkjøtt til Norge fra Svalbard. For alle disse produktene gjelder en grense på 5 kilo.

Inntil videre er Bulgaria og Romania i denne sammenheng å anse som 3. land.

 

 

Avgrensing av produktomfanget

 

Uavhengig av om produktene er vakuumpakket og/eller varmebehandlet er følgende varer regulert etter EF 745/2004:

  • Kjøtt
  • Alle produkter som inneholder kjøtt (f.eks. pålegg, smørbrød med skinke eller pizza med kjøtt) 
  • Melk
  • Rene Melkeprodukter (uansett bearbeiding).
  • Produkter som fremstår som melkeprodukter (uansett bearbeiding).

Derimot er produkter som inneholder melk, men som ikke fremstår/defineres som melkeprodukter, unntatt fra forbudet (f.eks. sjokolade, kaker o.l.).

 

Særlig unntak for barnemat og særlige næringsmidler

Videre gjelder særlig unntak for melkepulver til spedbarn, barnemat og særlige næringsmidler som er nødvendige av medisinske grunner, forutsatt at disse produktene ikke krever kjøling før de åpnes, at de er ferdigpakkede navnebeskyttede produkter beregnet på direkte salg til sluttbruker, og at emballasjen er ubrutt med mindre produktet er i bruk, unntas fra systematisk veterinærkontroll. (jf forordningens vedlegg I)

 

Vær også oppmerksom på at det på kort varsel vil kunne skje endringer i regelverket, basert på smitterisikoen i de enkelte land.