Gå til innhold

[Utgått]Endringer i SAD-konvensjonen

Endringer i Konvensjonen om formelle vilkår i varehandelen av 20, mai 1987 (SAD-konvensjonen) - Norsk samtykke til Felleskomiteens Vedtak 1/2006.
På møte i EF/EFTA’s Felleskomite for Forenkling av formelle vilkår i varehandelen og Felles Transittering, ble det den 25. oktober 2006 fattet følgende vedtak:
 
Vedtak 1/2006
Vedtaket inneholder endringer av Vedleggene I og II til Konvensjonen om forenkling av foremelle vilkår i varehandelen av 20. mai 1987 (SAD-konvensjonen). Bakgrunnen for endringene er at Fellesskapet har revidert bestemmelsene for bruk av Enhetsdokumentet(SAD) for å prøve å redusere volumet av data som kreves av næringslivet og for å få kodet en viss mengde av disse data.
 
Vedtaket anvendes fra 1. januar 2007.