Gå til innhold

[Utgått]Retningslinjer for innførsel av ris fra USA

Toll- og avgiftsdirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet iverksatt innførselsregulering av ris med opprinnelse i USA.
EU kommisjonen har besluttet å iverksette tiltak for å hindre innførsel av genmodifisert ris (LL RICE 601)  ref. 2006/754/EC. Norge har i medhold av EØS avtalen implementert bestemmelsen i norsk rett ved iverksetting av "Forskrift av 18. september 2006 om krav om analyserapport ved import av produktgrupper av langkornet ris med opprinnelse USA for å unngå innblanding av ikke-godkjent genmodifisert ris LL601 med endringer av 8. november 2006."
 

Innførselsreguleringen omfatter følgende varenummer:

 • 10.06.1010
 • 10.06.1090
 • 10.06.2010
 • 10.06.2090
 • 10.06.3010
 • 10.06.3020
 • 10.06.4010
 • 10.06.4020

Ved deklarering av:

Ris med opprinnelse i USA som allerede er innført og kontrollert i EU eller kortkornet ris med opprinnelse i USA skal følgende koder deklareres i TVINN:

 • Rubrikk 33: "S"
 • Rubrikk 44: "GEN S2006/2154"

Langkornet ris med opprinnelse i USA innført i samsvar med forskriftens bestemmelser, kan innføres ved at det deklareres følgende kode i TVINN:

 • Rubrikk 44: "N2"

Når disse koder med videre er deklarert , innestår firmaet for at de forskriftsmessige krav er oppfylt. Analyserapporten og det offisielle følgedokumentet skal oppbevares sammen med sakens øvrige grunnnlagsdokumenter/regnskapsbilag og skal på forespørsel kunne legges frem for Tollvesenet og/eller Mattilsynet.

Ulovlig innførsel av ikke godkjent ris vil bli straffet i samsvar med Matlovens § 28