Gå til innhold

[Utgått]Enkelgarantiblanketter TC32 - ajourført liste

Endringer til ajourført liste over firmaer mv som har tillatelse til å utstede Enkelgarantiblanketter (TC32)
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til tidligere utsendte liste av 10.02.06 (saksnr. 2002/00461) over firmaer, kredittinstitusjoner, banker mv som har tillatelse til å utstede Enkelgarantiblanketter (TC-32).
 
Fra 2. mai 2006 har følgende firma i Ungarn ikke lenger tillatelse til å selge Enkelgarantiblanketter:
 
NIT Hungary
Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete
H-1103 Budapest
Újhegyi út 3/a-5 
  
Ovennevnte firma bes strøket fra listen.