Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – endringer i Stortingets avgiftsvedtak for lette lastebiler – overgangsordning – presisering

For å avklare situasjonen vedrørende rundskriv av 15. og 21. desember 2005, finner Toll- og avgiftsdirektoratet grunn til å komme med en presisering. Presiseringen gjelder overgangsordninger for lastebiler med tillatt totalvekt mellom 3500 kg og 7500 kg som i henhold til Stortingets avgiftsvedtak er avgiftspliktige f.o.m. 1. januar.
 

Finansdepartementet har i denne forbindelse etablert følgende overgangsordninger:

 

1. Kjøretøy som innføres før 1. januar 2006

Ordningen gjelder for kjøretøy som er innført til Norge før 1. januar   2006, og som registreres før 1. mars 2006. Med innført menes at kjøretøyene er ankommet Norge. Dersom vilkårene er oppfylt, gjennomføres overgangsordningen ved at kjøretøyene tillates registrert og avgiftsbehandlet etter regelverket for 2005.

 

2. Kjøretøy som er anskaffet før 10. november 2005 og som innføres før 1. april 2006

Ordningen gjelder for kjøretøy som er anskaffet før 10. november 2005, og som innføres til Norge før 1. april 2006. Med anskaffet menes at det er inngått bindende kjøpekontrakt med fabrikk eller leverandør i utlandet om kjøp av kjøretøy. Kjøretøyene må registreres før 1. april 2006. Dersom vilkårene er oppfylt, gjennomføres overgangsordningen ved at kjøretøyene tillates registrert og avgiftsbehandlet etter regelverket for 2005.

 

Dette innebærer at kjøretøy som er anskaffet før 10. november 2005 kan registreres uten engangsavgift frem til 1. april 2006. Dette gjelder kjøretøy innført både før og etter 1. januar 2006, såfremt de er anskaffet før 10. november 2005.

 

Ved utfylling av registreringskort for disse kjøretøyene bes det om at kode FUV benyttes. Videre må registreringsfristen (hhv. 1. mars eller 1. april) påføres.

 

Direktoratet ber om at søknader behandles i tråd med dette.