Gå til innhold

[Utgått]Oppstart av fase 3.2 av TET/NCTS den 5. desember 2005

Rundskriv til tollvesenet og næringslivet
TET- Transitteringshåndboka del 10
Fra kl. 08:00 mandag 5. desember 2005, vil TET produksjonsmiljø være oppgradert
Fra kl. 08:00 mandag 5. desember 2005, vil TET produksjonsmiljø være oppgradert med ny versjon som inkluderer moduler for elektronisk garantihåndtering og elektronisk etterlysningssystem. Dette er en omfattende oppgradering, og TET vil derfor være utilgjengelig  fra lørdag 3. desember kl. 11:00 til mandag 5. desember kl. 08:00. I denne perioden må reserveløsning benyttes.
 
Endringene som berører næringslivet er i hovedsak knyttet til elektronisk garantihåndtering. Ved oppstart av transitteringer må transitteringsdeklarasjonen inneholde garantireferansenummer (GRN), garantiens adgangskode og skyldbeløp.  I denne forbindelse viser vi blant annet til rundskriv 2004/638-9 datert 02.11.04, 2005/01201 datert 12.05.05 og 2004/638-12 datert 23.06.05.